Danh bạ công chức

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Giám đốc
 Hồ Thanh TuấnGiám đốc02703 837 171 httuan.stp@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn TùngPhó Giám đốc  tvtung.stp@vinhlong.gov.vn
 Dương Minh ChiếnPhó Giám đốc02703 830 815 dmchien.stp@vinhlong.gov.vn
 Triệu Quốc TrungPhó Giám đốc02703 830 313 tqtrung.stp@vinhlong.gov.vn
Thanh tra-Văn phòng
 Huỳnh Ngọc ThoaChánh Thanh tra-Văn phòng02703 823 248 hnthoa.stp@vinhlong.gov.vn
 Võ Thảo VyPhó Chánh Thanh tra-Văn phòng02703 823 248 vtvy.stp@vinhlong.gov.vn
 Trần Quốc ThiệnChuyên viên02703 823 248 tqthien@vinhlong.gov.vn
 Lê Phương ThảoChuyên viên02703 823 248 lpthao.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh ThúyChuyên viên02703 823 248 ntthuy.stp@vinhlong.gov.vn
 Hà HoàngThanh tra viên02703 830 814 hhoang.stp@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị PhượngVăn thư02703 823 248 ptphuong.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Kiều NgânKế toán02703 823 248 nkngan.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Sĩ Tài xế02703 823 248  
Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
 Lưu Quang Lê ThoạiTrưởng phòng02703 830 556 lqlthoai.stp@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Thanh TânPhó Trưởng phòng02703 830 556 ptttan.stp@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị TươiChuyên viên02703 830 556 tttuoi.stp@vinhlong.gov.vn
 Dư Việt Anh KhôiChuyên viên02703 830 556 dvakhoi.stp@vinhlong.gov.vn
Phòng Hành chính-Bổ trợ tư pháp
 Nguyễn Thị Khánh QuyênPhó Trưởng phòng02703 825 921 ntkquyen.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Khắc ToànChuyên viên02703 825 921 nktoan.stp@vinhlong.gov.vn
 Mai Quốc CườngChuyên viên02703 825 921 mqcuong.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Xuân LinhChuyên viên02703 825 921 ntxlinh.stp@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Kim ThưThủ quỹ02703 825 921 dkthu.stp@vinhlong.gov.vn
Phòng XDKT&TDTHPL
 Nguyễn Thị Thanh LanTrưởng phòng02703 836 024 nttlan.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó Trưởng phòng02703 834 941 nthyen.stp@vinhlong.gov.vn
 Đoàn Quốc CườngChuyên viên02703 836 024 dqcuong.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thảo NguyênChuyên viên02703 834 941 nttnguyen.stp@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thị Mỹ TuyênChuyên viên02703 834 941 btmtuyen.stp@vinhlong.gov.vn
 Trần Kim NgọcChuyên viên02703 834 941 tkngoc.stp@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thị Trúc LyChuyên viên02703 836 024 httly.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Trúc PhươngChuyên viên  nttphuong.stp@vinhlong.gov.vn
Phòng Công chứng số 2
 Lê Thị Ngọc HuêTrưởng phòng02703 740 227 ltnhue.stp@vinhlong.gov.vn
 Phạm Văn Minh TúPhó Trưởng phòng02703 740 227 pvmtu.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mỹ TúCông chứng viên02703 740 227 ntmtu.stp@vinhlong.gov.vn
 Trịnh Thanh ThúyChuyên viên02703 740 227 ttthuy.stp@vinhlong.gov.vn
 Đồng Thị Kim LiềnKế toán02703 740 227 dtklien.stp@vinhlong.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
 Nguyễn Hoàng DanhGiám đốc Trung tâm02703 240 231 nhdanh.stp@vinhlong.gov.vn
 Lê Minh HảiĐấu giá viên070. 3826 232 lmhai.stp@vinhlong.gov.vn
 Trần Anh NhãĐấu giá viên02703 826 232 tanha.stp@vinhlong.gov.vn
 Trương Tuyết VânThủ quỹ02703 826 232 ttvan.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tùng Chinh Kế toán070. 3826 232 ntchinh.stp@vinhlong.gov.vn
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
 Trần Văn MườiGiám đốc Trung tâm02703 829 054 tvmuoi.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng ĐứcPhó Giám đốc Trung tâm02703 821 150 nhduc.stp@vinhlong.gov.vn
 Phan Thanh TuyềnTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 pttuyen.stp@vinhlong.gov.vn
 Bùi Minh TriềuTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 bmtrieu.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị ThuTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 ntthu.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng ThơTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 nththo.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Đức DuyTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 ndduy.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quang DuyTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 nqduy.stp@vinhlong.gov.vn
 Đổ Anh ThưChuyên viên02703 821 150 dathu.stp@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Xuân HươngChuyên viên02703 821 150 ltxhuong.stp@vinhlong.gov.vn
 Lê Ngọc Thúy VyChuyên viên02703 821 150 lntvy.stp@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn NhẫnTrợ giúp viên pháp lý02703 821 150 lvnhan.stp@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Bé BảyKế toán02703 821 150 ntbbay.stp@vinhlong.gov.vn