Tin mới cập nhật

Tài liệu tuyên truyền

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông báo thư mời

Thông báo - Thư mời

Thông báo số 837/TB-STP ngày 08/7/2022 của Sở Tư pháp về việc di dời trụ sở làm việc Thông báo số 837/TB-STP ngày 08/7/2022 của Sở Tư pháp về việc di dời trụ sở làm việc
Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 18/4/2022 cuả Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Gói thầu: Mua máy vi tính và Bộ lưu điện server) và Bản yêu cầu báo giá Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 18/4/2022 cuả Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Gói thầu: Mua máy vi tính và Bộ lưu điện server) và Bản yêu cầu báo giá
Thông báo về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em (Võ Hữu Phước) Thông báo về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em (Võ Hữu Phước)
Thông báo số 247/TB-STP ngày 09/3/2022 của Sở Tư pháp về Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long Thông báo số 247/TB-STP ngày 09/3/2022 của Sở Tư pháp về Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
V/v phân công công chức, viên chức trực Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 V/v phân công công chức, viên chức trực Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thông báo số 1401/STP-TB ngày 26/11/2021 về kết quả đánh giá phân loại công chức, người lao động năm 2021 Thông báo số 1401/STP-TB ngày 26/11/2021 về kết quả đánh giá phân loại công chức, người lao động năm 2021
Thông báo số 1057/TB-STP ngày 13/9/2021 của Sở Tư pháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo số 1057/TB-STP ngày 13/9/2021 của Sở Tư pháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tạo tài khoản người dùng và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tạo tài khoản người dùng và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Thông báo số 51/TB-CĐLMN ngày 25/5/2021 của Trường Cao đẳng luật Miền Nam tuyển sinh Trung cấp pháp luật, Cao đẳng dịch vụ pháp lý, Cao đẳng pháp luật về quản lý hành chính công Thông báo số 51/TB-CĐLMN ngày 25/5/2021 của Trường Cao đẳng luật Miền Nam tuyển sinh Trung cấp pháp luật, Cao đẳng dịch vụ pháp lý, Cao đẳng pháp luật về quản lý hành chính công
Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo nghề Luật sư tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021 Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo nghề Luật sư tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021
Thông báo số 327/STP-HCTP ngày 22/3/2021 của Sở Tư pháp về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em (em Huỳnh Thị Quân) Thông báo số 327/STP-HCTP ngày 22/3/2021 của Sở Tư pháp về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em (em Huỳnh Thị Quân)
Thông báo số 1121/TB-STP, ngày 18/11/2020 của Sở Tư pháp về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em (Bùi Nghĩa Hiếu) Thông báo số 1121/TB-STP, ngày 18/11/2020 của Sở Tư pháp về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em (Bùi Nghĩa Hiếu)
Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh từ năm 2010-2019 Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh từ năm 2010-2019
Thông báo về việc ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc (Nguyễn Văn Diệu) Thông báo về việc ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc (Nguyễn Văn Diệu)
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng liên kết Học viện Tư pháp năm 2019 Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng liên kết Học viện Tư pháp năm 2019
Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2019 Danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2019
Thông báo về việc ngưng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long Thông báo về việc ngưng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng liên kết Học viện Tư pháp năm 2019 Thông báo về việc tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng liên kết Học viện Tư pháp năm 2019
Thông báo truy tìm chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy
Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc _Phan Huy Võ Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc _Phan Huy Võ
<< < 1 2 > >> 

video